Alles staat in “BLOEI” bij Goods

23 augustus 2012

Bloei was een samenwerkingsproject tussen Goods en ontwerpers Marie-José Hamers en Bert Kramer. Het ontwerp van de balkontas kwam voort uit een buurtproject in Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West. Om duurzaamheid en groen onder de aandacht te bregen in de buurt, hebben bewoners plastic draagtassen ingeleverd, hier werden de balkontassen van gemaakt. Het resultaat hiervan was een wand vol kleurige balkontassen, die werden gepresenteerd op het buurtfeest Bloei. Hier kregen alle deelnemers het exemplaar dat gemaakt was van de door hen ingeleverde draagtassen.

De techniek om de plastic tassen te upcyclen tot een kleurig basismateriaal werd door Marie-José Hamers ontwikkeld en toegepast op haar eigen tassenlijn. Momenteel wordt het procedé verder verfijnd, opdat zo meer duurzame producten kunnen worden gemaakt.

Ter ere van de ontstaansgeschiedenis van de balkontas kreeg deze de naam Bloei.